چشم اندازی از چالش مبلمان شهری

1397/08/15 تعداد بازدید: 426
print
  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter

امروزه فضاهای عمومی شهری بستر رشد و تکامل جامعه شهری می باشد. از این رو وجود کیفیت و رضایت مندی امری ضروری و انکار ناپذیر در توسعه پایدار فضاهای شهری است.

 

 

چشم انداز مبلمان شهری

 

 

 

 

 

 

امروزه فضاهای عمومی شهری بستر رشد و تکامل جامعه شهری می باشد. از این رو وجود کیفیت و رضایت مندی امری ضروری و انکار ناپذیر در توسعه پایدار فضای شهری به نظر می رسد و عدم توجه به آن تهدیداتی را در عرصه شهر به وجود می آورد. مبلمان و حتی المان های شهری به عنوان وسایلی که در فضای شهری نصب شده و استفاده عمومی دارند، می توانند به فضای شهری روح ببخشند و به عنوان یکی از رهیافت های سازنده شهرسازی پایدار به شمار آیند، با این هدف که کیفیت فضای شهری را بهبود بخشیده و نیاز های انسانی را بر طرف نمایند، بنابر این مبلمان شهری به عنوان عامل موثر در ارتقاء کیفیت محیط شهری حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات مبلمان و المان های شهری بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری به مطالعه بر روی تاثیر مبلمان بر کیفیت به صورت عام و در فضای پارک  است. در این تحقیق به کمک مطالعات انجام شده سه شاخص سرزندگی، زیبایی و هویت در ارتباط با مفاهیم کیفیت که مبلمان شهری می تواند بر آن تاثیر گذار باشد. از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در شهرهای امروزی چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان است ویکی از گزینه های مورد استقبال شهروندان ، پارک های شهری است.مبلمان شهری یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در جذب شهروندان برای گذران اوقات فراغت موثر باشد.در این مقوله به  فاکتور های طراحی،مکان یابی و گزینش مبلمان وعوامل فرهنگی و روانشناسانه پارک ها در زندگی  شهری و کیفیت فضای آن می پردازیم و اینکه کیفیت مبلمان طراحی،مکان یابی و عوامل فرهنگی و روانشناختی  در جذب شهروندان برای گذران اوقات فراغت توجه داریم که مبلمان پارک های شهری د شامل (استراحتگاه یاپناهگاه) سایبان ،نیمکت ، سرپناه ، روشنایی موادغذایی ،کیوسک غذاونوشیدنی، خدمات بهداشتی و بهداری ، واکسیناسیون  ، حفاظتی و حصار ، مراقبت  دفاتر خدمات الکترونیکی ، دفتر پست، پیشخوان دولت  ، پلیس +10 ،دکه روزنامه  تابلوی راهنما ،ساعت،تابلوتبلیغات -  رمین بازی کودکان وسایل بازی پارک نمادهای فرهنگی ،تندیس،سمبل،بنای یادبود ، پارکومتر،موانع متحرک برای پارک وتوقف مبلمان شهری به طور عمومی ،  مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی ، مبلمان ترافیکی، در بر می گیرد.زمانیکه انسان شهر نشین توجهی دوباره به طبیعت و فضای سبز نشان داد مصداق  عینی آن ایجاد باغ های کاربردی به جای باغ های تفریحی است که به نیاز جدید شهروندان پاسخ می دهد. ساکنان شهرهای امروزی تنها به غذا نیازمند نیستند که با برطرف کردن آن ، مسئله به نوعی پایان یافته تلقی گردد بلکه مسکن خوب ، فضای زندگی مناسب ، محیط آرام ، تنفس هوای پاکیزه در زمره نیازهای اصلی و عمده به شمار می آیند. البته رشد سریع شهر ها را می توان از بزگترین تهدید کننده های محیط زیست بر شمرد که تاثیرات آن به ساکنان شهر ها یعنی انسانها منتقل خواهد شد.در طراحی مبلمان شهری همخوانی و تناسب و پاسخگویی به نیاز محیط نیز دارای اصولی می باشد که باید  مورد توجه طراحان و برنامه ریزان قرار گیرد زیرا طراحی هایی  موفق و ماندگار است ، که میتواند با ویژگی ها و ماهیت وجود مکان و عملکرد مورد نظر، متناسب گردد و به عنوان طرحی پویا دائما پاسخ گوی نیاز کاربران خودباشد.

 

 

 

  

سازگار عناصرفیزیکی شامل  پارامترهایی است که ویژگی های فیزیکی و ظاهری یک محصول را دربرمی گیرند که عبارتند از: شکل، بافت، رنگ، پوشش اتصالت ومواد مصرفی  عناصرغیرفیزیکی: پارامترهایی که محتوای فیزیکی ندارند بلکه به هنگام کاربرد و استفاده از محصول مورد توجه واهمیت قرارمی گیرند که عبارتنداز هماهنگی با محیط اطراف، ایمن بودن، ارگونومی، دسترسی، کم بودن قطعات، سهولت ساخت، دوام، مقاومت دربرابر تخریب، قابلیت استفاده برای گروه های مختلف اجتماعی، اقتصادی بودن و استحکام سازه است 

برنامه ریزی صحیح مکان یابی مبلمان شهری به عنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایداروسالم ،متناسب با شرایط بومی الزامیست و باید دراین امر به عامل پایداری زیست محیطی توجه خاصی نشان داد. رعایت نکات زیرمی تواند منشور برنامه ریزان ومسئولین شهری درمکان یابی مبلمان شهری با: .

درنظرگرفتن هدف آسایش وراحتی برای کاربران

جلوگیری ازاغتشاشات وآلودگی های بصری

مکان یابی عناصربه شکلی که حداقل برخوردباعابرپیاده داشته باشد.

رعایت فضایی هماهنگ باظرفیت محیطی وتعدادکاربران محلی جهت تراکنش های دیده شده

پرهیزازتراکم زیادیاکم درجانمایی انواع مبلمان

- رعایت فواصل مناسب دراستقرار انواع مبلمان

دسترسی آسان به مبلمان موردنیاز

 

گزینش و انتخاب مبلمان ، از مهمترین نکاتی است  که باید در گزینش و انتخاب مبلمان توجه بیشتری به آن نشان داد، مخاطبین و کاربران مختلف  گروه های سنی کودکان ، جوانان ، سالخوردگان، قشرهای اجتماعی با شرایط خاص فیزیولوژیکی، آب و هوای خاص نه فقط در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و هزینه پایین  ، در واقع می توان گفت با افزایش کیفیت مبلمان شهری به ویژه ازنظرمکان یابی، طراحی وگزینش وافزایش مطلوبیت فضای شهری وتوجه به عوامل فرهنگی وروانشناسانه محیط ، شاهد جذب شهروندان برای گذران اوقات فراغت می باشیم اما مبلمان شهری در کشور ماهم از کیفیت و مطلوبیت الزام برخوردار نیست و دلیل این امر رعایت نشدن اصول طراحی ، مکان یابی و استقرار ، انتخاب مبلمان در فضاهای شهری است که باعث می شود شهروندان تمایلی برای سپری کردن اوقات خود در این فضاها نداشته باشند. اهمیت کارایی و کیفیت مبلمان شهری به ویژه مبلمان پارک ها در ارتباط با نیاز شهروندان و استفاده کنندگان می افزاید .بنابراین در این بررسی سعی می شود تا با شناخت فاکتورهای کیفی مبلمان وبررسی آن در مبلمان شهری  و چگونگی کیفیت آنها در ارتباط با گذران اوقات فراغت شهروندان موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد تا با شناخت وضع موجود وشناسایی کاستی ها و معایب بتوانیم گامی در جهت ارتقاء مبلمان شهری برداریم.در این راستا کتاب ها و پژوهش های انجام شده در ایران  و جهان می تواند بعنوان  ابزار علمیرهیافت هایی  را درطراحی مبلمان شهری بوجود آورد .

 

 

 

 

 

 توجه به اهمیت بالا نگه داشتن استاندارد زندگی معلولین درجامعه و مقایسه این استاندارد در کشورهای مختلف جهان و ایران دلیل تهیه این مقاله می باشد. در این قیاس می بینیم که ایران با توجه به تمامی امکانات مالی که دارد، نتوانسته است در حق این قشر از جامعه کارهای لازمه را انجام دهد. یکی از نقایص در این راستا، طراحی مبلمان شهری برای معلولین جسمی حرکتی ، نابینایان و ناشنوایان کشورمیباشد. شاید موانع طراحی شهری برای افراد سالم به دلیل نداشتن مشکلات فیزیکی، چندان قابل لمس نباشد. لذا دراین نوشتار سعی شده مشکلات این قشر از جامعه به تصویر کشیده شده و امکانات موجود با استاندارد کشورهای پیشرفته مقایسه و در نهایت راه هایی برای مرتفع شدن این مشکلات ارائه گردد. کمال تاسف مبلمان شهرها در ایران در طراحی خود چه در قدیم که اطلاعات و آگاهی نسبت به حقوق معلولین کمتر بوده و چه در بخشهایی که به تازگی ساخته شده اند، دچار مشکلات عدیده ای می باشند . معلولیت با وجود محدودیتی که برای فرد ایجاد می کند به خودی خود مشکل آفرین است، حال دستگاههای متولی مناسب سازی محیط شهری با سهل انگاری در برنامه ریزی و عدم شناخت نیازهای معلولین و با قانونگذاری صرف بدون اجرای مصوبات یا درگیر کردن مسائل مناسب سازی مبلمان شهری در هزارتوی بوروکراسی اداری و مقصر دانستن یکدیگر در عدم انجام و اجرای مصوبات، عرصه را برای معلولین تنگ تر کرده و این افراد باید علاوه بر رنج محدودیت خود، رنج روحی را نیز به دلیل عدم مناسب بودن محیط و فضای شهری برای فعالیت و برآورده کردن نیازهای به حق روزمره خود بردوش کشند. در کمال ناباوری سازمانهای قانونگذاری که مصوبات را برای دیگر ارگانها در مورد دسترسی بدون مانع شهری برای مردم تصویب می کنند، ساختمانهایشان به هیچ عنوان مناسب رفت و آمد افراد با محدودیتهای حرکتی، روشندلان و ناشنوایان نمی باشند که خود جای بسی بحث دارد.

 

 

نظرات:

loader
© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به حامی بازار می باشد .
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک