جاکلیدی دوخته شده با چرم گاوی درجه یک

25,000 تومان

امکان حکاکی بر روی جاکلیدی به سفارش شما
دوخته شده با چرم گاوی درجه یک
کار شده با نخ موم دار ترک
قابل اجرا در انواع رنگ ها به سفارش مشتری