ساخته شده به دست هنرمند زندانیان استان اصفهان
وقتی که چوب و چرم دست به دست هم میدهند محصولی میبینیم از دل طبیعت .
چرم طبیعی گاو وقتی بصورت رشته هایی درمی‌آید و چوب را در آغوش میگیرد به زبان صنایع دستی میگوییم ملیله کاری شده است.
هنگامی که برش های چرم قطعه به قطعه در کنار هم قرار میگیرد و طرح اسلیمی گنبدهای فیروزه ای اصفهان را نمایان میکند به زبان صنایع دستی میگوییم معرق کاری شده است.
پس با محصولی از دل طبیعت ساخته شده از چوب و چرم و نمایان شده به وسیله ملیله و معرق چرم رو به رو هستیم.

مشخصات فنی
نام ویژگیمقدار ویژگی
کاربردتزئینی، مصرفی
نوع تکنیکخراطی
جنسچوب و چرم