کاسه ماست خوری کوچک سفالی

سایز: 6 ارتفاع سانتی متر | عرض 10 سانتی متر
70,000 تومان