دستگاه پابند الکترونیک hamitech

2,500,000 تومان

دستگاه های پابند الکترونیک به همت متخصصین شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت (hamitech) به منظور افزایش ظرفیت های اجرای احکام جایگزین حبس و ارفاقی برای کاهش حجم ورود زندانیان جرائم غیر عمد و مالی به زندان طراحی ، تولید و به بهره‌برداری رسیده است.
خیرین محترم می‌توانند با پرداخت هزینه تولید حداقل یک دستگاه در قالب خرید پابند الکترونیکی ، ضمن حمایت از توسعه‌ی خدمات مراقبت الکترونیکی زندانیان زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی شدن مددجویان مشمول طرح و خانواده‌های آنان را ایجاد نمایند.
پابندهای الکترونیکی خریداری شده، پس از تولید تحویل سازمان زندانها شده و گزارش حجم بهره‌برداری از آن بصورت سالیانه در اختیار خیرین محترم قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی
نام ویژگیمقدار ویژگی
نوع بسته‌بندیجعبه
تعداد در بسته5